Polityka prywatności

  1. Kwiaciarnia przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganymi określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako „RODO”), jak również w innych powszechnie obowiązujących przepisach.
  2. Korzystając z naszych usług dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe oraz dane odbiorcy w celu realizacji zamówienia. Zawarcie „umowy” pomiędzy (klientem), zleceniodawcą a kwiaciarnią następuje po przez złożenie zamówienia tym samym akceptacje „regulaminu” co daje podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora kwiaciarni co jest niezbędne do realizacji zamówienia.
  3. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, braku zgody wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu jeśli uprzednio wyraziłeś taką zgodę oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych. W przypadku zamiaru usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, należy wysłać taką wolę na adres F.H.U. kwiaciarnia „Fantazja” Adam Grobelak ul. Jana Kiepury 5, 42-221 Częstochowa , z dopiskiem ( Proszę o nieodwracalne usunięcie moich danych ). Twoje dane i ewentualne realizowane na Twoją rzecz zamówienia z powierzonymi nam danymi przez Ciebie osób trzecich zostaną nieodwracalnie usunięte z naszych zasobów danych osobowych.
  4. Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych. Zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych tak aby były zabezpieczone przed ich utraceniem, zniszczeniem bądź przed osobami nieupoważnionymi.
  5. W przypadku wystawienia Faktury na złożone zamówienia również przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Dodatkowo wszystkie faktury są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
  6. Administratorem danych osobowych zleceniodawcy jest F.H.U. Kwiaciarnia Fantazja Adam Grobelak z siedzibą przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 w Częstochowie wpisanym do centralnej ewidencji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra gospodarki, posiadający adres wykonywania działalności oraz korespondencyjny przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa, (filia) ul. Jana Kiepury 5, 42-221 Częstochowa oraz Gospodarstwo Ogrodnicze „Runo” Adam Grobelak mieszczące się przy ul. Jana Kiepury 5, 42-221 Częstochowa,
  7. NIP: 573-024-80-05 Regon: 150387451

Informacja!

Z dniem 1 Października 2022 r. Kwiaciarnia z ul. PCK 1 zostaje przeniesiona pod adres:

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

  • Przyjmujemy zamówienia telefonicznie

  • Realizujemy dostawy pod wskazany adres w Częstochowie

Więcej informacji kontaktowych w stopce strony