Dane osobowe

 Administratorem strony grobelak.pl oraz Twoich danych osobowych jest F.H.U. Kwiaciarnia Fantazja Adam Grobelak z siedzibą przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 w Częstochowie wpisanym do centralnej ewidencji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra gospodarki, posiadający adres wykonywania działalności oraz korespondencyjny przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa oraz (filia)ul. Jana Kiepury 5, 42-221 Częstochowa, NIP 573-024-80-05 Regon 150387451

Polityka prywatności  

Strona internetowa grobelak.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganymi określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako „RODO”), jak również w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

Korzystając z naszych usług dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe oraz dane odbiorcy w celu realizacji zamówienia. Zawarcie „umowy” pomiędzy Tobą a administratorem następuje po przez akceptacje „regulaminu” co daje podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora co jest niezbędne do realizacji zamówienia.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, braku zgody wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu jeśli uprzednio wyraziłeś taką zgodę oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych. W przypadku zamiaru usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, należy wysłać taką wolę korzystając za pomocą formularza kontaktowego strony internetowej www.grobelak.pl, z dopiskiem ( Proszę o nieodwracalne usunięcie moich danych ). Twoje dane i ewentualne realizowane na Twoją rzecz zamówienia z powierzonymi nam danymi przez Ciebie osób trzecich zostaną nieodwracalnie usunięte z naszych elektronicznych zasobów danych osobowych.

Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych. Stosujemy odpowiednie oprogramowania szyfrujące zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych tak aby były zabezpieczone przed ich utraceniem, zniszczeniem bądź przed osobami nieupoważnionymi.    

W przypadku wystawienia Faktury na złożone zamówienia również przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Dodatkowo wszystkie faktury są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Pliki Cookies

Strona internetowa grobelak.pl korzysta z pliku tekstowego „cookies” wyłącznie dla funkcji związanych z personalizacją klienta, które zapisywane są na dysku komputera osoby odwiedzającej. Z nośnika klienta nie są pobierane jakiekolwiek informacje. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest informacja dotycząca plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zgodę możesz wycofać, usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może utrudniać korzystanie z naszej witryny jak i wielu innych stron za co nie ponosimy odpowiedzialności. Cookies również wykorzystujemy do śledzenia statystyk naszej strony(Google Analytics) aby jak najlepiej dostosować nasze oferty dla klientów. Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację.

Również wykorzystujemy funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Google, Facebook, YouTube. Wykorzystując odnośniki z naszej strony wyżej wymienionych serwisów łączy się z akceptacją plików cookies tych serwisów.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej grobelak.pl są zastrzeżone.

W razie pytań związanych z polityką prywatności możecie Państwo skontaktować się wysyłając zapytanie, korzystając za pomocą formularza kontaktowego strony internetowej www.grobelak.pl,lub pod nr. +48509486421