F.H.U. Kwiaciarnia Fantazja Adam Grobelak z siedzibą przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa, oraz fili przy ul. Jana Kiepury 5, 42-221 Częstochowa, identyfikująca się numerami NIP 573-024-80-05, tel. kontaktowy +48509486421.    ( Zwanym dalej kwiaciarnią )

Kwiaciarnia prowadzi sprzedaż kwiatów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.grobelak.pl, telefonicznie lub za pomocą formularza strony grobelak.pl.

Przesyłki kwiatów realizowane są przez powyższą kwiaciarnię, oraz Gospodarstwo Ogrodnicze Runo Adam Grobelak. Realizacja dostawy odbywa się wyłącznie na terenie Częstochowy oraz miejscowości do niej przyległych, zgodnie z cennikiem widocznym na stronie głównej w zakładce Wyślij kwiaty

Wszystkie treści, opisy, materiały i zdjęcia produktów są własnością kwiaciarni Fantazja .

Wszystkie ceny widoczne na stronie grobelak.pl są cenami brutto. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie przesyłki, która jest zależna od odległości od fili przy ul. Jana Kiepury 5 w Częstochowie.

Podczas gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, będzie próbował skontaktować się z odbiorcą/nadawcą zamówienia. W przypadku braku kontaktu z odbiorcą/nadawcą zamówienie zostanie wstrzymane. Za ponowny koszt dostarczenia zamówienia nadawca będzie musiał zapłacić kwotę wcześniej ustalaną z kwiaciarnią Fantazja w ciągu 24 godzin. Po upływie terminu nadawca będzie musiał złożyć zamówienie ponownie i opłacić w całości przed ponownym dostarczeniem. Kurier kwiaciarni może skontaktować się z odbiorcą zamówienia w celu potwierdzenia terminu i adresu dostawy. Nadawca może nie wyrazić zgody na kontakt z odbiorcą zamówienia(w tym przypadku kurier podejmuję jednorazową próbę dostawy kwiatów).  

W przypadku podania błędnego adresu, odmowy odbioru zamówienia, braku kontaktu z odbiorcą/nadawcą itp. podczas realizacji zamówienia kwiaciarnia zastrzega o obciążeniu klienta kosztami wcześniej ustalonymi. Kwiaciarnia nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dostarczenie zamówienia ze względu na podanie błędnego adresu odbiorcy, braku potwierdzenia płatności nadawcy lub nie zastania odbiorcy pod danym adresem.

Zamówienie będzie realizowane po dostarczeniu potwierdzenia/zaksięgowania płatności zgodnie z formą płatności Kwiaciarni.

Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, co najmniej 6 godzin przed terminem doręczenia. Warunkami koniecznymi do zawarcia umowy jest złożenie zamówienia i dokonanie płatności.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Dane nadawcy nie są udostępniane odbiorcom przesyłek kwiatowych. Do komunikacji z odbiorcą służy specjalne pole w formularzu zamówienia(treść bilecika).

Obowiązkiem kwiaciarni jest poinformowanie klienta odnośnie wykonywanych usług oraz przedstawienie instrukcji do złożenia zamówień. Kwiaciarnia podczas realizowania złożonego zamówienia na stronie grobelak.pl jest zobowiązana do wykonania wysokości kosztów zamówienia.

Kwiaciarnia gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, tylko w wypadku odpowiedniego pielęgnowania się nimi. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone telefonicznie lub w siedzibie/fili kwiaciarni w ciągu 3 dni od terminu dostarczenia. Reklamacje dotyczące opóźnienia w dostarczeniu zamówienia muszą zostać złożone telefonicznie lub w siedzibie/fili kwiaciarni w ciągu 3 dni od terminu dostarczenia, lub do 14 dni w przypadku braku dostarczenia zamówienia. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawdo do zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania kwiatów.

Kwiaciarnia zastrzega sobie możliwość odmowy zamówienia, jeśli nie będzie miała możliwości zakupienia odpowiedniego towaru. W tym przypadku kwiaciarnia jest zobowiązana do zwrotu wpłaconej kwoty przez klienta w ciągu 3 dni, od daty ustalenia zwrotu kosztów. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie maila/wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy serwerów poczty czy operatorów telefonii komórkowych.

Prawem właściwym dla realizacji zamówień kwiaciarni, www.grobelak.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin określa zasady zakupu kwiatów na stronie grobelak.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

Strona internetowa grobelak.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganymi określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako „RODO”), jak również w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

Więcej informacji „Polityka Ochrony Prywatności” <—Ondośnik

Dostawa kwiatów i terminy realizacji

Kwiaty doręczane są od poniedziałku do niedzieli, włączając w to dni wolne od pracy, z wyłączeniem 1.01 (Pierwszy Stycznia) oraz 25-26. grudnia, oraz Pierwszy i Drugi dzień świąt Wielkanocnych .

Przesyłki doręczane są od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00, w niedzielę 9:30 – 17:00.

Doręczenie przesyłek odbywa się tylko na terenie Częstochowy i miejscowościach przyległych, przez Kuriera kwiaciarni Fantazja.

Podane w formularzu godziny dostarczenia przesyłki są orientacyjne i mogą nieznacznie odbiegać od faktycznej godziny dostawy +/- 2 godz..

Zamówienia realizowane są do 24 godzin, z możliwością dostarczenia przesyłki do godziny od złożenia zamówienia.

Ze względu na dużą ilość zleceń podane godziny dostaw mogą ulec zmianie

w dniach 14.02., 08.03., 26.05.

Formy płatności

Możliwe są 3 możliwości płatności:

-Odbiór osobisty w naszych punktach (ul. P.C.K. 1, ul. Jana Kiepury 5) po wcześniejszym podaniu w formularzu zamówienia, gdzie odbiór się odbędzie. W każdej naszej kwiaciarni płatność można dokonać gotówką .

-Płatność przelewem. Dane do przelewu znajdują się na stronie grobelak.pl w zakładce „Kontakt”

-Przekaz pocztowy. Adres znajduje się na stronie grobelak.pl w zakładce „Kontakt”

Zamówienie nie zostanie zrealizowane do czasu zaksięgowania kwoty na koncie Kwiaciarni lub do momentu wysłania potwierdzenia przelewu za pośrednictwem formularza zamówień ze strony internetowej.

Jeśli chcą Państwo otrzymać Fakturę (Uproszczoną) prosimy o kontakt telefoniczny lub skorzystać z formularza strony.

Zawarcie umowy i odstąpienie od umowy

Złożenie zamówienia telefonicznie, lub za pomocą formularza strony uznawane jest za zawarcie umowy na dostawę kwiatów oraz oznacza konieczność opłacenia powstałego zobowiązania przez jedną z form płatności. 

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z zakupów przez internet (strony grobelak.pl) przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: F.H.U. Kwiaciarnia Fantazja ul P.C.K. 1, 42-218 Częstochowa, z dopiskiem „odstąpienie od umowy” lub za pośrednictwem formularza kontaktowego z podanymi danymi i przewidywanym terminem i godz. dostawy z dopiskiem ( odstąpienie od umowy ).

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

Koszty zwrotnego dostarczenia zamówienia obciążają klienta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli kwiaciarnia Fantazja wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania (przed rozpoczęciem świadczenia) konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Polityka zastępowania kwiatów

Kwiaciarnia Fantazja dołoży wszelkich starań, aby złożone zamówienie przez nadawcę zostało dostarczone w kolorze, stylu, formie, najbardziej przypominające do wybranego z pośród naszej oferty zdjęć na stronie kwiaciarni grobelak.pl

Bardzo prosimy mieć na uwadze, iż kwiaty są produktami niepowtarzalnymi. Również zaznaczamy, że niektóre gatunki kwiatów różnią się od siebie w danym sezonie oraz, że każdy florysta ma inny styl układania kwiatów dlatego też zamówienia mogą nieznacznie różnić się od oferowanych wzorców. Zdarza się, że zastąpienie jednego kwiatu innym musi być konieczne, aby dotrzymać zawartej umowy. W takim przypadku gwarantujemy, że jego wartość będzie równa lub wyższa. Realizacja zamówienia na podane kwiaty często zależy od jego osiągalności zakupu w handlu.

Kwiaciarnia Fantazja zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień(kwiatów) o zbliżonej jakości i wyglądzie z pośród naszej oferty. Forma, kolor kompozycji oraz jest niezmienna.

Polityka ochrony prywatności

Dane osobowe

Administratorem strony grobelak.pl oraz Twoich danych osobowych jest F.H.U. Kwiaciarnia Fantazja Adam Grobelak z siedzibą przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 w Częstochowie wpisanym do centralnej ewidencji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra gospodarki, posiadający adres wykonywania działalności oraz korespondencyjny przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 42-218 Częstochowa oraz

( filia )ul. Jana Kiepury 5, 42-221 Częstochowa,

NIP 573-024-80-05  Regon 150387451

Polityka prywatności  

Strona internetowa grobelak.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganymi określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako „RODO”), jak również w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

Korzystając z naszych usług dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe oraz dane odbiorcy w celu realizacji zamówienia. Zawarcie „umowy” pomiędzy Tobą a administratorem następuje po przez akceptacje „regulaminu” co daje podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora co jest niezbędne do realizacji zamówienia.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, braku zgody wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu jeśli uprzednio wyraziłeś taką zgodę oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych. W przypadku zamiaru usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, należy wysłać taką wolę korzystając za pomocą formularza kontaktowego strony internetowej www.grobelak.pl, z dopiskiem ( Proszę o nieodwracalne usunięcie moich danych ). Twoje dane i ewentualne realizowane na Twoją rzecz zamówienia z powierzonymi nam danymi przez Ciebie osób trzecich zostaną nieodwracalnie usunięte z naszych elektronicznych zasobów danych osobowych.

Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych. Stosujemy odpowiednie oprogramowania szyfrujące zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych tak aby były zabezpieczone przed ich utraceniem, zniszczeniem bądź przed osobami nieupoważnionymi.    

W przypadku wystawienia Faktury na złożone zamówienia również przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Dodatkowo wszystkie faktury są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Pliki Cookies

Strona internetowa grobelak.pl korzysta z pliku tekstowego „cookies” wyłącznie dla funkcji związanych z personalizacją klienta, które zapisywane są na dysku komputera osoby odwiedzającej. Z nośnika klienta nie są pobierane jakiekolwiek informacje. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest informacja dotycząca plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zgodę możesz wycofać, usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może utrudniać korzystanie z naszej witryny jak i wielu innych stron za co nie ponosimy odpowiedzialności. Cookies również wykorzystujemy do śledzenia statystyk naszej strony(Google Analytics) aby jak najlepiej dostosować nasze oferty dla klientów. Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację.

Również wykorzystujemy funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Google, Facebook, YouTube. Wykorzystując odnośniki z naszej strony wyżej wymienionych serwisów łączy się z akceptacją plików cookies tych serwisów.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej grobelak.pl są zastrzeżone.

W razie pytań związanych z polityką prywatności możecie Państwo skontaktować się wysyłając zapytanie, korzystając za pomocą formularza kontaktowego strony internetowej www.grobelak.pl,lub pod nr. +48509486421